Sunday, July 2, 2017

Ayrı olarak ayarlanmıştı ancak karışıklığa sebep olduğu için birleştirme kararı alındı.
Bundan sonra http://panel.hanibu.net adresinden giriş verilecek.

Önceki panel adresinden giren kullanıcılarımız taşıma işlemi için ticket gönderebilirler.